Considerații generale despre daune

După producerea unui accident, mai ușor sau mai puternic, părțile implicate ajung să discute despre daune. După cum reiese din literatura de specialitate, acestea pot fi  daune materiale, daune morale, sau daune-interese.

Daunele materiale reprezintă valoarea economică destinată să acopere pagubele palpabile, fizice, de genul distrugerilor, avariilor sau cheltuielilor medicale.

Daunele morale, conform doctrinei dreptului, reprezintă compensarea vătămării produse de un fapt  care a generat fie încălcarea drepturilor nepatrimoniale, fie suferință morală sau fizică unei persoane, fie și una, și alta.

Daunele-interese sunt despăgubiri în bani pe care debitorul va fi ţinut să le plătească creditorului pentru repararea prejudiciului generat de neexecutarea culpabilă a obligaţiilor sale contractuale. Daunele-interese pot fi compensatorii sau moratorii.

În cazul unui accident rutier, persoana prejudiciată – denumită terț prejudiciat de către legislația asigurărilor, pentru că nu are calitate de parte în contractul de asigurare; el este doar beneficiar al indemnizației, contractul RCA fiind un exemplu clasic de stipulație pentru altul – poate cere compensarea prejudiciului complex suferit de ea prin plata tuturor categoriilor de daune prevăzute mai sus.

  1. Daunele materiale îi sunt datorate indiferent de situație, căci un accident produce, evident, o avariere a autovehiculului și/sau o leziune fizică. Daunele materiale se impun pentru remedierea avarierii sau compensarea pierderii totale a bunului avariat, respectiv pentru rambursarea cheltuielilor făcute de victimă din veniturile proprii pentru îngrijirea stării de sănătate.
  2. Daunele morale nu se impun, de regulă, în cazul unor accidente fără victime. Dar dacă a rezultat moartea sau vătămarea corporală cel puțin a unei persoane, ele pot fi cerute atât de victima directă (dacă trăiește), cât și de soțul sau rudele sale apropiate, în nume propriu, ca victime indirecte (dacă victima directă a decedat).
  3. Daunele interese reprezintă un capitol mai interesant. Daunele morale, de mult ori fiind cerute în baza contractului RCA, au și statut de daune compensatorii, căci adesea asigurătorii nu plătesc de bună voie indemnizația de despăgubire, sau o oferă într-un cuantum cu totul nesatisfăcător. În asemenea situații, la cererea terțului prejudiciat, se activează răspunderea contractuală a asigurătorului, care se grevează pe răspunderea delictuală a asiguratului sau persoanei asimilate asiguratului.Câteodată, apar, în practică, anumite cazuri interesante, în care răspunderea contractuală a asigurătorului rezidă în lipsa răspunderii delictuale a persoanei care a produs accidentul și care beneficiază de anumite clauze legale de exonerare. Tot ca daune interese, terțul prejudicat poate obține dobânda legală calculată la cuantumul indemnizației compensatorii.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *